Dergi Listesi

DERGİ LİSTESİ
Dergi Adı Alfabe/Dil Yayım Başlangıç Yılı Yayım Bitiş Yılı Basım Yeri Sahibi Proje Dönemi Toplam Sayı Adedi Dijitalleştirilen Sayı Adedi Kataloglanan Sayı Adedi
Beyânülhakk Osmanlı Türkçesi 1908 1912 İstanbul Şehri Ahmed (Ramiz) Efendi, İstanbul Mebusu Nasuhefendizâde Mustafa Âsım 1908-1960 182 182 182
İslâm ve Ulûm Osmanlı Türkçesi 1908 1909 Manisa Yenişehirli Ahmed Kemal 1908-1960 19 13 13
İttihâd-ı İslâm Osmanlı Türkçesi 1908 1909 İstanbul Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi 1908-1960 18 18 18
Kürd Teavün ve Terakki Gazetesi Osmanlı Türkçesi 1908 1909 İstanbul Süleymaniyeli Tevfik 1908-1960 9 3 9
Mikyas-ı Şeriat Osmanlı Türkçesi 1908 1908 İstanbul Hüseyin Remzi 1908-1960 30 30 30
Rehber-i Vatan Osmanlı Türkçesi 1908 1908 İstanbul Mehmed Muhlis 1908-1960 2 1 1
Sadâ-i  Hakk Osmanlı Türkçesi 1908 1908 İstanbul   1908-1960 9 9 9
Sırât-ı Müstakîm Osmanlı Türkçesi 1908 1912 İstanbul Ebül‘ulâ Zeynelâbidin (Ebül‘ulâ Mardin), H. Eşref Edib (Fergân) 1908-1960 182 182 182
Volkan  Osmanlı Türkçesi 1908 1909 İstanbul Kıbrıslı Derviş Vahdetî 1908-1960 110 108 109
Genç Müslüman Osmanlı Türkçesi 1908 1908 Bursa Hakkı Baha 1908-1960 1 1 1
Cerîde-i Sûfiyye Osmanlı Türkçesi 1909 1919 İstanbul Hasan Kâzım 1908-1960 161 159 159
el-İslâm Osmanlı Türkçesi 1909 1909 İstanbul Hâdimî Ahmed Sâmi 1908-1960 7 4 4
Maşrık-ı İrfan Osmanlı Türkçesi 1909 1913 Konya Mazlûmzâde Hacı Osman 1908-1960 331 28 28
Muhibbân Osmanlı Türkçesi 1909 1919 İstanbul Hacıbeyzâde Ahmed Muhtar (Yeğtaş) 1908-1960 26 24 24
Hikmet Osmanlı Türkçesi 1910 1912 İstanbul Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi 1908-1960 79 79 79
Teârüf-i Müslimîn Osmanlı Türkçesi 1910 1911 İstanbul Ahmed Tâceddin, Yakub Kemal 1908-1960 32 32 32
Tasavvûf Osmanlı Türkçesi 1911 1911 İstanbul Şeyh Safvet (Yetkin) 1908-1960 35 35 35
Kelime-i Tayyibe Osmanlı Türkçesi 1912 1912 İstanbul Ebül'ula Mardin 1908-1960 12 12 12
Sebîlürreşâd Osmanlı Türkçesi 1912 1925 İstanbul, Ankara, Kastamonu, Kayseri H. Eşref Edib (Fergân) 1908-1960 459 459 459
el-Medâris Osmanlı Türkçesi 1913 1913 İstanbul Şehsuvarzâde Mehmed Behçet 1908-1960 19 19 19
el-Mirsâd Osmanlı Türkçesi 1913 1915 İstanbul Seyyid Muhammed İsmetullah 1908-1960 22 22 22
Hayru'l-Kelâm Osmanlı Türkçesi 1913 1914 İstanbul Hüseyin Şemi 1908-1960 38 38 38
İslam Dünyası Osmanlı Türkçesi 1913 1914 İstanbul Osman Cûdî 1908-1960 27 27 27
Medrese İtikadları Osmanlı Türkçesi 1913 1915 İstanbul Ahmed Şirânî 1908-1960 17 17 17
Cerîde-i İlmiyye Osmanlı Türkçesi 1914 1922 İstanbul Bâb-ı Meşîhat 1908-1960 79 79 79
Cihân-ı İslâm Osmanlı Türkçesi, Arapça, Urduca, Farsça 1914 1915 İstanbul Ebü’s-Saîd el-Arabî el-Hindî Efendi 1908-1960 53 5 5
İslâm Mecmuası Osmanlı Türkçesi 1914 1918 İstanbul   1908-1960 63 63 63
İrşâdu'l-Müslimîn Osmanlı Türkçesi 1918 1920 İstanbul Bandırmalı Ahmed Hilmi 1908-1960 14 14 14
İtisâm Osmanlı Türkçesi 1918 1919   Ahmed Şirânî 1908-1960 73 67 67
Habl-i Metin Osmanlı Türkçesi 1919 1919 İstanbul Hayreddin 1908-1960 6 6 6
Mahfil Osmanlı Türkçesi 1920 1926 İstanbul Tâhirü'l-Mevlevî (Tâhir Olgun) 1908-1960 68 68 68
Livâu'l-İslâm Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, Almanca 1921 1922 Berlin Dr. İlyas Bragon Bey 1908-1960 36 36 36
Mihrâb Osmanlı Türkçesi 1923 1925 İstanbul Âgâh Mazlum 1908-1960 28 28 28
Darü'l-Fünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası Osmanlı Türkçesi, Türkçe 1925 1933 İstanbul   1908-1960 25 25 25
Hareket Türkçe 1939 1982 İstanbul Ezel Erverdi, Sedat Çelikdoğan, Ercümen Konukman 1960-1980 187 183 187
İslâm-Türk Ansiklopedisi Mecmuası Türkçe 1940 1948 İstanbul H. Eşref Edib (Fergân) 1908-1960 100 100 100
Büyük Doğu Türkçe 1943 1978 İstanbul Behçet Adil Bağdatlıoğlu, Necip Fazıl Kısakürek, Neslihan Kısakürek 1960-1980 328 273 326
Doğan Güneş Türkçe 1947 1948 İstanbul Mustafa Ilık 1908-1960 10 10 10
Doğru Yol Türkçe 1947 1948 İstanbul Faruk Rıza Güloğlu 1908-1960 104 0 23
Ehli Sünnet Türkçe 1947 1953 İstanbul Abdurrahim Zapsu 1908-1960 140 140 140
Hakikat Yolu Türkçe 1947 1949 İstanbul Şemseddin Yeşil 1908-1960 104 96 104
Hakka Doğru Türkçe 1947 1960 İstanbul Şerafettin Pınar 1908-1960 315 195 203
İrşâd Türkçe 1947 1947 İstanbul F. Kavukçuoğlu 1908-1960 23 0 3
İslam Dünyası Türkçe  1947 1947 İstanbul Taceddin Öney 1908-1960 26 26 26
Selâmet  Türkçe 1947 1949 İstanbul Ömer Rıza Doğrul 1908-1960 105 105 105
Serdengeçti Türkçe 1947 1962   Osman Yüksel Serdengeçti 1908-1960 33 33 33
İslâm Yolu Türkçe 1948 1951 İstanbul Esad Ekicigil  1908-1960 85 78 78
İslamiyet Türkçe 1948 1960   Nureddin Eren, Şemseddin Yeşil 1908-1960 530 523 529
Müslüman Sesi Türkçe 1948 1985 İzmir N. Oral 1908-1960 481 440 440
Sebîlürreşâd Türkçe 1948 1966     1908-1960 362 360 360
Yeşil Nur Türkçe 1949 1953 Eskişehir  M. Nuri Akyar 1908-1960 6 6 6
Hür Adam Türkçe 1950 1960 İstanbul Sinan Omur 1908-1960 138 0 76
İslamın Nuru Mecmuası Türkçe  1951 1953 İstanbul Ali Kemal Belviranlı 1908-1960 24 24 24
Müslüman Çocuk Türkçe 1951 1952 İstanbul   1908-1960 10 10 10
Allah Yolu Türkçe 1952 1954 İstanbul R. Salih Yalman, Adnan Türkmenoğlu 1908-1960 11 11 11
İslâm Dünyası Türkçe,  Arapça, Fransızca 1952 1954 İstanbul M. Raif Ogan 1908-1960 98 98 98
Din Yolu Türkçe 1956 1957 Ankara İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1908-1960 36 36 36
İslam Mecmuası Türkçe 1956 1976 Ankara Salih Özcan, Salih Doyuk, Kemaleddin Şenocak  1960-1980 118 106 118
Hakkaniyet Türkçe 1957 1959 İstanbul M. Raif Ogan 1908-1960 80 54 54
Türk Ruhu Dergisi Türkçe 1957 1958   Ali Haydar Öztürk 1908-1960 14 14 14
Hilal Türkçe 1958 1993 Ankara, İstanbul Salih Özcan 1960-1980 367 260 261
Hakka Doğru Türkçe 1959 1959 İstanbul Mahmut Yurter 1908-1960 6 6 6
Diriliş Türkçe 1960 1992 Ankara, İstanbul Hüsnü Gündüz, Sezai Karakoç 1960-1980 235 232 234
Pınar Türkçe 1960 1980 İstanbul Bekir Sami Sağbaş, Vedat Öztürk, Ramazan Demir, Şefik Dursun, Gazi Altun, Muzaffer Tetik, Bayram Erdem, Mehmet Kiraz, Şemsettin Özdemir  1960-1980 115 90 115
İslamın İlk Emri Oku Türkçe 1961 1979 Konya Mustafa Pektut 1960-1980 209 131 209
Özlem Türkçe 1961 1962 İzmir Ali Rıza Çelik 1960-1980 5 5 5
Selamet Türkçe 1962 1963 İstanbul, Ankara Halim Baki Kunter 1960-1980 16 16 16
Şule Türkçe 1962 1963 İstanbul Mehmet Kemâl Ural 1960-1980 8 8 8
Bediülbeyan Türkçe 1963 1963 Konya Mustafa Kırıkçı 1960-1980 5 5 5
Fedai Türkçe 1963 1979 İzmir Ayşe Fedai Coşkuner, Kemal Fedai Coşkuner 1960-1980 64 64 64
İhlas Türkçe 1963 1964 Ankara İhsan Gemalmaz 1960-1980 14 12 14
İrşat Türkçe 1963 1963 Ankara   Ali Kırankollular 1960-1980 16 14 15
Milli Gençlik Türkçe 1963 1979 İstanbul Yüksel Çengel, Rasim Cinisli, İsmail Kahraman, Burhaneddin Kayhan, Abid Özmen, Rüştü Ecevit 1960-1980 58 51 58
Tohum Türkçe 1963 1980 İstanbul Ali Ayaroğlu, Yahya Kutluoğlu, Mehmed Ali Aldur, Faruk Kaya, Salih Güler, Ömer Öztop, Kemal Sandıkçı, Fuat Günel, Kazım Serhatlı, İbrahim Solmaz 1960-1980 117 113 113
Sönmez Türkçe 1964 1972 İstanbul Raif Cilasun 1960-1980 77 77 77
Uhuvvet Türkçe 1964 1964 İzmir Hüseyin Çağdır 1960-1980 9 6 9
Zülfikar Türkçe 1964 1964 İzmir İsmail Ambarlı 1960-1980 10 10 10
İlahi Işık Türkçe 1966 1973 Ankara Zeki Korucu, Seyyid Ahmed Çakır 1960-1980 135 135 135
İslam Düşüncesi Türkçe 1967 1969 İstanbul M. İhsan Babalı 1960-1980 8 8 8
İslam Medeniyeti Türkçe 1967 1982 İstanbul Mahmut Özakkaş, Cahid Baltacı, Sedat Şenarman, Hayrettin Şallı,  Mustafa Pektut, Selçuk Eraydın 1960-1980 44 44 44
Sancak Türkçe 1967 1968 İstanbul Kemaleddin Şenocak 1960-1980 10 10 10
Edebiyat Türkçe 1969 1984 Ankara Ahmet Bayazıt, Nuri Pakdil 1960-1980 157 152 157
Milli Gençliğin Sesi Türkçe 1969 1971 İstanbul Tünaydın Demircioğlu 1960-1980 16 16 16
Seher Vakti Türkçe 1969 1971 İstanbul Özer Şenler 1960-1980 22 21 21
Yeniden Milli Mücadele Türkçe 1970 1980 İstanbul Ömer Ziya Belviranlı, İrfan Küçükköy 1960-1980 528 485 528
Gerçek Türkçe 1973 1986 İstanbul Mehmet Çetin, Tevfik Arıkan, Mustafa Sağ, Ferit Edibali 1960-1980 32 31 31
Yeni Sanat Türkçe 1973 1975 İstanbul Bekir Oğuzbaşaran 1960-1980 10 10 10
Çatı Türkçe 1975 1978 İstanbul Abid Özmen, Rüştü Ecevit, Cemalettin Tayla, Kasım Yapıcı 1960-1980 30 28 30
Gölge Türkçe 1975 1978 İstanbul Salih İzzet Erdiş 1960-1980 14 11 14
Vesika Türkçe 1975 1977 Ankara Ahmet Hamdi Tan 1960-1980 31 31 31
Düşünce Türkçe 1976 1979 İstanbul Ahmet Kuru, Fikret Özdin, Ali Bulaç 1960-1980 36 12 36
Kriter Türkçe 1976 1984 Ankara Alaaddin Gürün, Selami Çekmegil 1960-1980 48 48 48
Mavera Türkçe 1976 1990 Ankara Erdem Bayazıt, Bahri Zengin 1960-1980 164 161 164
Nesil Türkçe 1976 1980 İstanbul Saim Yeprem, Nesil Vakfı 1960-1980 48 47 48
Şadırvan Türkçe 1976 1980 İstanbul Meliha Yalçıntaş 1960-1980 18 17 17
Sebil Türkçe 1976 1992 İstanbul, Almanya Kadir Mısıroğlu 1960-1980 269 253 264
İslami Hareket Türkçe 1978 1980 İstanbul Hüseyin Öztürk 1960-1980 31 31 31
Şura Türkçe 1978 1978 Ankara, İstanbul İhsan Aslan, Yılmaz Yalçıner, Ali Galip Vural 1960-1980 41 41 41
Tevhid Türkçe 1978 1979 İstanbul Abdülkadir Vural 1960-1980 32 32 32
Tomurcuk Türkçe 1978 1980 Ankara İbrahim Kaya, Mustafa Yazgan 1960-1980 21 21 21
Akıncı Güç Türkçe 1979 1979 İstanbul M. Fazıl Aslantürk 1960-1980 8 8 8
Akıncılar Türkçe 1979 1980 Ankara, İstanbul Mehmet Güney 1960-1980 12 12 12
Hicret Türkçe 1979 1980 İstanbul S. Coşar 1960-1980 21 21 21
                   

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın