Yeşilnur

Yeşilnur

İlmî, İçtimaî, Siyasî, Dinî ve Ahlâkî Mecmua

Sadece 6 sayı neşredilmiş aylık bir “İlmî, İçtimaî, Siyasî, Dinî ve Ahlâkî Mecmua” olan Eskişehir merkezli Yeşil Nur’un yayım faaliyetleri 27 Mayıs 1960 darbesiyle son bulmuştur. İmtiyaz sahibi M. Nuri Akyar, başyazarı ise Abdullah Kucur'dur. Yeşil Nur, oldukça kısa süren yayın hayatında Said Nursi, Nurettin Topçu, Ali Fuat Başgil, M. Said Çekmegil, Midhat Cemal Kuntay, Arif Nihat Asya gibi isimlerden yazı, şiir, hikaye, makale olmak üzere muhtelif türde yazılara yer vermiştir.

Dergi Hakkında Notlar:
İki hafta bir Cuma günleri çıkar. Dergi maddi imkansızlıktan dolayı kapanmıştır. Derginin 6. sayısında idari müdürün değiştiği haber verilmekte, fakat dergi bir daha yayımlanmamıştır.
  • Dönem: 1960
  • Kaç Sayı Çıktı: 6
  • Basım Yeri: Eskişehir
  • Sahibi: M. Nuri Akyar
  • Başyazar: Abdulah Kucur
  • Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Erhan Arbatlı
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın