Dava

Dava

Bir Med-Zehra Yayınıdır.

"Dava, İ'la-yı Kelimetullahtır"

Dergi Hakkında Notlar:
Aylık olarak çıkan Dava Dergisi 58-59. sayıdan itibaren iki ayda bir çıkmaya başlamıştır. Derginin yazı işleri müdürü üç kere değişmiştir. Derginin alt sloganı "Bir Tenvir Neşriyat yayınıdır"şeklinde değişmiştir. Derginin adresi "Taşsavaklar Sk. Bayoğlu İşhanı 2/2 Cağaloğlu/İstanbul" şeklinde değişmiştir.
 • Dönem: 1989- 2002
 • Kaç Sayı Çıktı: 95
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Sahibi: Enver Beçene, Mehmet Kaynun
 • Yazı İşleri Müdürü: Müştehir Karakaya, Süleyman Topçu, Mehmet Kaynun
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

Dergi Sayıları

3. Cilt 19. Sayı
 • 33 Sayfa
 • 14 Yazı
3. Cilt 24. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 22 Yazı
4. Cilt 36. Sayı
 • 48 Sayfa
 • 30 Yazı
5. Cilt 46. Sayı
 • 50 Sayfa
 • 25 Yazı

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın