84. Sayı

Ocak-Nisan 2014
106 Sayfa
Başlık Yazar Sayfa
Türk Sineması Hafızasına Kavuşuyor Belirtilmemiş 1
Bisav Bülten Belirtilmemiş 2
İçindekiler Belirtilmemiş 2
Bülten'den Belirtilmemiş 2
SAM Panel: Senarist ve Düşünür Ayşe Şasa Belirtilmemiş 3
Osmanlıca Seminerleri 22. Döneminde Belirtilmemiş 3
Notlar 28 Çıktı Belirtilmemiş 3
Sözlü Tarih Çalışmaları Devam Ediyor Belirtilmemiş 3
2014 Bahar Seminerleri Gerçekleştirildi Belirtilmemiş 4
Hayal Perdesi 2012 Yıllığı Çıktı Belirtilmemiş 4
Hayal Perdesi Sinema Topluluğu Atölyesi Başladı Belirtilmemiş 4
Sözlü Tarih Konuşmaları Toplantı Dizisine Devam Edildi Belirtilmemiş 4
Hayal Perdesi Sinema Dergisi’nin 38. ve 39. Sayıları Çıktı Belirtilmemiş 5
Modernleşme Dönemi Osmanlısında Ulema Aileleri ve Elitleşme Paneli Düzenlendi Belirtilmemiş 5
Osmanlıca İhtisas Seminerleri Devam Ediyor Belirtilmemiş 5
Türk Sineması Araştırmaları Türk Sineması Araştırmaları Veritabanı Hazırlıklarına Devam Ediyor Belirtilmemiş 6
SAM Panel: Bülent Oran: Yeşilçam’ın Senaryo Fabrikası Belirtilmemiş 6
KAM Ekonomi Değerlendirme Panellerinin Üçüncüsünü Gerçekleştirdi Belirtilmemiş 6
2014’e Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Şoklarla İmtihan Belirtilmemiş 7
Bülent Oran: Yeşilçam’ın Senaryo Belirtilmemiş 7
Senarist ve Düşünür Ayşe Şasa Belirtilmemiş 8
Modernleşme Dönemi Osmanlısında Ulema Aileleri ve Elitleşme Belirtilmemiş 8
“Pek Çok Belge Türk Sinema Tarihini Değiştirecek Nitelikte” Celil Civan 9
Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi Faruk Yalvaç 14
Kam Yuvarlak Masa Toplantıları Belirtilmemiş 15
Uluslararası İlişkilerde Özgün Kuram Potansiyeli: Anadolu Ekolü Mümkün mü? Ersel Aydınlı 16
Yurtdışı Türkler’in Türk Dış Politikasındaki Rolü Mehmet Köse 16
Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi’nin Yeniden Yapılandırılması Ahmet Aslantaş 18
Türkiye’nin Devlet İdaresinde Süreklilik ve Değişim Muhammed Yasir Okumuş 23
Türkiye’nin Afrika Politikası: Fırsatlar ve Açmazlar Melike Ekinci 25
Bölgesel Krizler Bağlamında Avrupa-Türkiye İlişkileri Meltem Dumanlıkaya 26
Ukrayna Krizine İçeriden Bakış Fatih Günel 28
Kürt İslamcıların Kürt Meselesine Bakışları Yunus Bağırmaz 29
İslami Finansın Temel İlkeleri ve Bazı Ürün Uygulamaları Abdurrahman Yazıcı 31
2014’e Girerken Türkiye Ekonomisi: İktisadi ve Siyasi Şoklarla İmtihan Mücahid Eker 33
Sîne Dertle Dolup Taşar Hafız 35
Deleuze-Guattari: Şizoanaliz, Yaratıcı Bir Fark ve Arzu Ontolojisi Melike Keleş 36
Mam Yuvarlak Masa Toplantıları Belirtilmemiş 37
İslâmî İlimler: Tefsirde Haşiye Geleneği ve Şeyhzade’nin Beyzavi Tefsiri Haşiyesi Melike Keleş 38
İran’da Yenilikçi Dinî Düşünce Hareketi Tuğba Demir 39
Akıl ve Ahlâk: Aristoteles ve Fârâbi’de Ahlâkın Kaynağı Meryem Çatal 41
Toplumla Yüzleşme: Yüz Nakli Üzerine Fenomenolojik Bir Çözümleme Emre Şefik Çağlar 42
Kant Felsefesinde Estetik Yargının Epistemolojik Boyutları Oğuz Korkmaz 44
Evrim ve Tasarım Arasında İnsan-Oluşu Anlamak Hatice Kübra Pulatkan 45
Varoluşçu Teoloji Betül Akdemir 47
Kelam-Felsefe İlişkisine Problem Odaklı Bir Yaklaşım Arif Bilir 48
Türk Modernleşmesi Süreçleri ve Yeni Bilen Tipoloji Ferhan Saniye Palaz 50
Türkiye’de Kimlik Konularını Çalışmak Hüseyin Etil 52
Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Filiz Işıker 53
Feminist Teorilerin Türk Sosyolojisine Etkileri Huri Küçük 56
Türk Sosyolojisinde Pierre Bourdieu Osman Safa Bursalı 57
Oruç Mevsimi Gitti Hafız 61
Dramatik Bir Performans Türü Olarak Taziye ve Antik Yunan Tiyatrosu ile Karşılaştırma Denemesi Ayşenur Gönen 62
Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları’nda İmajlar: Toplum, Tarih ve Sinema Nermin Tenekeci 63
Sam Yuvarlak Masa Toplantıları Belirtilmemiş 64
Gerçek Karşısında Edebiyat: Kültürel Bir Pratik Olarak Fantastik Edebiyat Celil Civan 65
Tanzimat ve Metatarih: Namık Kemal’in Tarihsel Anlatılarının Poetikası Nur Şeyda Koç 67
Maniheist Uygur Yazmalarında Süsleme Unsurları Zeynep Gökgöz 70
Vladimir Nabokov’un Eserlerinde Hafıza Mekanları İsmail Önder 71
Arap Edebiyatından Türk Edebiyatına Uzrî Aşk Elif Sezer 73
Bülent Oran: Yeşilçam’ın Senaryo Fabrikası Mücahid Eker 74
Senarist ve Düşünür Ayşe Şasa Aybala Hilal Yüksel 75
Meyhane Köşesi Hafız 78
Osmanlı’da Siyasi Muhalefetin Kurumsallaşma Süreci Metin Ünver 79
Tam Yuvarlak Masa Toplantıları Belirtilmemiş 80
Dış Politika Enstrümanı Olarak Uluslararası Silah Ticareti: Osmanlı-Almanya Örneği Yusuf Ziya Altıntaş 82
18. Yüzyıl Osmanlı İlmiye Teşkilatında Mülâzemet Sistemi Şule Eraslan 84
Fotoğrafçılık Marifetiyle Osmanlı-Kacar İlişkileri: Muzafferiddin Şah’ın İstanbul Gezisi Güllü Yıldız 86
Ulema ve Toplum: Muhammed bin Hamza ve Risaleleri Sedat Albayrak 87
Saltanatı Fıkıh Diliyle Temellendirmek: Letâifü’l-efkâr ve Kâşifü’l-Esrâr Abdurrahman Atçıl 89
Fıkhî Mezheplerin Mahiyeti Üzerine: Kâfiyeci’nin el-Ferâh ve’s-Surûr’u M. Talha Çiçek 90
İmam Birgivî’ye Atfedilen Üç Risale Çerçevesinde 16. yy. Osmanlısında Din ve Toplum Emine Kaval 91
Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi: Kuzey Yunanistan’ın Fethi Tuba Nur Saraçoğlu 93
Osmanlı Basınında Balkan Savaşları Ayşe Yılmaz 95
Modernleşme Dönemi Osmanlısında Ulema Aileleri ve Elitleşme Betül Sezgin 97
Osmanlıda Devlet ve İdare: Rüstem Paşa Örneği Serhat Aslaner 102
Klasik Yayınları Belirtilmemiş 105
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Belirtilmemiş 106

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın