88. Sayı

Mayıs-Ağustos 2015
97 Sayfa
Başlık Yazar Sayfa
Türk Sineması Araştırmaları Belirtilmemiş 1
Bisav Bülten Belirtilmemiş 2
İçindekiler Belirtilmemiş 2
Bülten'den Belirtilmemiş 2
Serhan Tayşi Hocamız Vefat Etti Belirtilmemiş 3
Bilim ve Sanat Vakfı İftar Daveti Belirtilmemiş 3
Söz Uçmadan… Belirtilmemiş 3
DÎVÂN 36 Çıktı Belirtilmemiş 4
Osmanlıca Seminerleri Belirtilmemiş 4
Notlar 31 Çıktı Belirtilmemiş 4
Sosyal Medyada Bisav Belirtilmemiş 4
Hayal Perdesi 46. ve 47. Sayıları Yayında! Belirtilmemiş 5
Osmanlıca İhtisas Seminerleri Belirtilmemiş 5
26. Öğrenci Sempozyumu Belirtilmemiş 6
Vakıf Başkanımız Ahmet Okumuş’un İftar Programı Konuşması Belirtilmemiş 7
İslam’ı Yazmak Hüseyin Etil 9
Kam-Faaliyetler Belirtilmemiş 10
İslam’ın Sınırları Kadir Temiz 12
Son Devir Osmanlı Müelliflerinin Uluslararası Hukuk Kitaplarına Bir Bakış Özgür Dikmen 13
Uluslararası Hukukta İltica ve Suriye Krizi Ahmet Aslantaş 16
Türkiye ve D-8: Dünü Bugünü ve Yarını Tuana Rendeci 18
Tarihsel Arka Planıyla Yemen Krizi Furkan Güldemir 19
İlk Minare, İlk Ezan Belirtilmemiş 22
The Otherness of Chinese Culture: 1919-1989 Kadir Temiz 24
Mam-Faaliyetler Belirtilmemiş 25
Osmanlı’nın Felsefi Mirası Merve Aktan 26
Platon ve Kant’ın İdea Kavramından Hareketle Yeni Bir Medeniyet Önerisi Harun Süzgün 28
Batı Aydınlanmasının Yahudi Modernizasyonuna Etkisi: Moses Mendelssohn Örneği Halil Aziz Velioğlu 29
Fahreddin Râzî Sonrası İlimler Tasnif Literatürü Hasan Korkmaz 32
Muhammed b. Ahmed et-Tarsûsî: Enmûzecu’l-ulûm Zeynelabidin Hüseyni 35
İslam Kültür Tarihinde Mûsiki Betül Babacan 38
Mûsiki İnkılâbının Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim Melike Nur Özdemir 40
Şia ve Hadis Merve Aktan 42
Osmanlı Felsefesi Belirtilmemiş 46
Eski Ramazanlar Abdulbaki Gölpınarlı 47
Meryem - Kasaba, Umut ve Yalnızlık Celil Civan 50
Sam-Faaliyetler Belirtilmemiş 51
Uvertür - Şehir, Melankoli ve Karamsarlık Sinan Sertel 52
İyinin ve Kötünün Ötesi Var mı?: Mesnevi ve Tragedya Zeynep Köroğlu 53
Yeni Türkiye Sinemasında Kürt Meselesinin Temsilleri Zehra Şamlıoğlu 56
İslam Hukuku Açısından Sinema ve Problemleri Sıla Türköne 57
Araba Sevdası: Edebiyat Eleştirisi Olarak Eleştirel Basım İsmail Önder 58
Edebiyat ve Gelenek Bağlamında Kahramanın Yolculuğu Şakire Tosun 59
2014/15’te Türk Sineması’na Bakış Zeynep Turan 60
Fransız Sineması Belirtilmemiş 63
Mahyalar Halit Fahri Ozansoy 64
Safranbolulu İzzet Paşa'nın Vakıfları Serhat Aslaner 66
Tam-Faaliyetler Belirtilmemiş 67
1930’lu Yıllar İnkılap Kitaplarında Din Meselesi Betül Sezgin 69
Osmanlı Öncesi Medreseler: Zengi ve Eyyubi Dönemi Medrese Geleneği Betül Sezgin 70
Dolmabahçe Sarayı’nın İnşa Süreci, Mekân ve Teşkilat Eşref Kalender 73
Çağdaş İslami Akımlar Belirtilmemiş 74
Türkiye’de Sözlü Tarih Yapmak: Erzincan’a Tanıklık Edenler Arzu Güldöşüren 75
Balkanlarda Müslüman Kimliğinin Antropolojisi Erol Güneser 77
Osmanlı Klasik Dönemi Tarih Yazıcılığı ve Tarih Düşüncesi Betül Sezgin 79
19. Asır Ortodoks Rumlarının Osmanlı Tarihi Okumaları Osman Safa Bursalı 80
Osmanlı Tarihi Kaynağı Olarak Ermenice Edebiyat Havva Yılmaz 83
Nikolaos Soullidis ve Karamanlıca Osmanlı Tarihi Lütfi Manastırlı 84
Endülüs Tarihi Belirtilmemiş 86
Ramazan Esnasında Türk Ocağı’nın Musahebe Tertîbi Serhat Aslaner 87
Divan Dergisi Çıktı! Belirtilmemiş 91
Felsefe Atlası Belirtilmemiş 92
Hayal Perdesi Çıktı! Belirtilmemiş 93
Teoriden Pratiğe Belirtilmemiş 94
Ahmet Uluçay Kitaplığı Belirtilmemiş 95
Bir Şehir Kurmak Belirtilmemiş 96
Söz Uçmadan Hafızalarımızı Kayıt Altına Alıyoruz Belirtilmemiş 97

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın