89. Sayı

Eylül-Aralık 2015
81 Sayfa
Başlık Yazar Sayfa
İçindekiler Belirtilmemiş 1
Bisav Bülten Belirtilmemiş 1
Bülten'den Belirtilmemiş 1
2016 Bahar Dönemi Seminerleri Başlıyor Belirtilmemiş 2
Notlar 32 Çıktı Belirtilmemiş 2
Sözlü Tarih Eğitim Programları Yapıldı Belirtilmemiş 3
Hayal Perdesi’nin 50. Sayısı Raflarda! Belirtilmemiş 3
2015 Güz Dönemi Seminerleri Yapıldı Belirtilmemiş 3
Dîvân 37 Çıktı Belirtilmemiş 4
TSA Web Sitesi Yeni Arayüzüyle Yayında Belirtilmemiş 4
Hayal Perdesi 48 ve 49. Sayıları Çıktı Belirtilmemiş 4
Sözlü Tarih Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı Belirtilmemiş 5
Sosyal Medyada Bisav Belirtilmemiş 5
Din ve Milliyetçilik: Türkiye, Cezayir ve Pakistan’da İslami Kökenler ile Laik Ulus İnşasının Çelişkileri Muhammed Yasir Okumuş 6
Kam-Faaliyetler Belirtilmemiş 7
Çağdaş İslami Akımlar Volkan Uzundağ 8
Savaş Sürecinde Yemen’de İnsani Durum Beyza Süren 9
Kalkınmayı Yeniden Düşünmek: Tüketim Planlaması ve Yeni Kalkınmacılık Murat Aydemir 11
Çin’in Azınlık Politikaları: Tibet ve Uygur Bölgelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış Betül Tansel 12
Çin’de Etnisite ve Din Amine Tuna Ertürk 14
Körfez Ülkelerinin Ortadoğu Politikaları Çağrı Koşak 15
PANEL: Rusya’nın Suriye Müdahalesinin Küresel ve Bölgesel Yansımaları Hüseyin Etil 17
Mezarlık Mehmet Akif Ersoy 19
Merleau-Ponty ve Estetik Dünyanın Logos’u Ayşe Yılmaz 21
Mam-Faaliyetler Belirtilmemiş 22
Kelâmda Nedensellik: İlk Dönem Kelâmcılarında Tabiat ve İnsan Melike Nur Özdemir 24
“Hâl”i Konuşmak: Herevî ve Sad Meydân’ı Üzerine Merve Aktan 26
Mısır’da, Upanişadlar’da, Budizm’de ve Hıristiyanlık’ta Ölüm Felsefesi Özge Uslu 28
Fıkıhtan Hukuka: Osmanlı’da Hukuk Eğitiminin Dönüşümüne Sosyolojik Bir Bakış Betül Sezgin 29
Sosyal Servet: İslam’da Yönetim-Piyasa İlişkisi Merve Aktan 31
Saçaklızâde: Tertîbü’l-ulûm Rabia Bağaç 34
Fahreddin Râzî Sonrası İlimler Tasnif Literatürü Zeynelabidin Hüseyni 36
Türk Musiki/Müzik Devrimi Melike Nur Özdemir 39
Türk Müziğinin Bin Yıllık Mirası: Edvar Geleneği Meryem Selva İnce 40
İstanbul'da Balık Kültürü Belirtilmemiş 42
Hisar’dan Şehitlik’e… Yahya Kemal 43
Müzik ve Mimari: Sedefkâr Mehmed Ağa Tecrübesi Serhat Aslaner 45
Sam-Faaliyetler Belirtilmemiş 46
Göz ve Kamera Bağlamında Görüntünün Gerçeklik, İktidar ve Bakışla İlişkisi Sümeyye Özkal 47
Türkiye’de Eleştiri Dergileri ve Kitap Dergiciliği Sevda İnce 49
Osmanlı Dönemi Türk Sinemasında Hukuki Düzen Ayşe Yılmaz 50
Ahmet Uluçay’ın Hikâyesi: Küller ve Kemikler Nermin Tenekeci 52
Büyük Saat’in Vuruşu: Turgut Uyar Şiirinde Anlatısallık Neslihan Demirci 54
Göçmen Davası Ahmet Hamdi Tanpınar 56
18. yy.’da Doğu Akdeniz’de Ticaret ve Halep Eşref Kalender 60
Tam-Faaliyetler Belirtilmemiş 61
Avrasyalı Müslüman Bir Âlimin Entelektüel Arayışları: Murad Remzi Esra Evsen 63
XVI. Asırda Kudüs’te Meğâribe Mahallesi ve Cemaati Esra Evsen 65
19. yy. Osmanlı’sında Taşra İdaresinin Dönüşümü: Valilik Kurumu İ.Lütfi Manastırlı 66
Bulgar Metinlerinde Osmanlı Serhat Aslaner 68
Hane’lerden Numaralı Ev’lere Sedat Albayrak 69
Cumhuriyet Döneminde Muş ve Diyarbakır Mele Kurumu ve Evrimi Ferzan Payan 72
Balkan Tarihi Konuşmaları Eşref Kalender 73
Erol Ölçer’in (1959-2015) Ardından Serhat Aslaner 79
Uluslararası Lisansüstü Balkan Çalışmaları Sempozyumu Belirtilmemiş 80
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Belirtilmemiş 81

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın