Geçen Nüshamızda Münderic Medaris-i İlmiye Nizamnamesinin Mabadıdır.

21 Haziran 1910
Hicri: 12 Cemaziyelahir 1328 , Rumi: 7 Haziran 1326
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın