İrtica Yoktur Efendiler !

Haziran 1964
7. Sayfa

İbrahim Öktem'in son mahut beyanına bir cevap teşkil etmesi için eski bir yazısı yaımlanıyor.

  • Dergi: Fedai
  • Sayı: 1. Cilt 11. Sayı
  • Tarih: Haziran 1964
  • Türü: Alıntı
  • Yazar: Ali Fuat Başgil
  • Sayfa Numarası: 7
  • Yazı Hakkında Notlar:
    İbrahim Öktem'in son mahut beyanına bir cevap teşkil etmesi için eski bir yazısı yaımlanıyor.
Listeme Ekle Paylaş Bilgi/Belge Ekle

İslamcı dergilerde aradığınız her şey İDP Kataloğunda!

Hemen Arama Yapın