Dokuz Umde -1-

Devamı Var. Yazıda Suat Tahsin'in yazdığı bir kitabın resmi de var, Atatürk'ün dalkavukluğunu yaptığı belirtiliyor.