Ölçü -9-

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den Osmanlıca bir makale aktarılmış