Resmi Kitabet ve Sanayi Vekili Abdülkerim Doğru -III-