Orucun Şartları, Çeşitleri ve Oruçla İlgili Fıkhi Hükümler