Yoksulluk Ve Yolsuzlukla Mücadele Eş Zamanlı Yapılmalıdır