Bir Tahkiye Olarak Safahat

Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafı bulunmaktadır.