Rasim Özdenören'in Hikayedeki Yeri

Rasim Özdenören'i gösteren bir fotoğraf bulunmaktadır.