Konuşan Taş

Şiirin "Yağmur Taş"ından alındığı belirtilmiştir.

  • Dergi: Kaşgar
  • Sayı: 37-38. Sayı
  • Tarih: Ağustos 2004
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Seyhan Erözçelik
  • Sayfa Numarası: 20
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Şiirin "Yağmur Taş"ından alındığı belirtilmiştir.