Nursel Duruel'in "Nereye" Öyküsünde Karşıtlık İlişkileri: Göstergebilimsel Bir Çözümleme Denemesi

Yazıda grafik, kaynakça bulunmaktadır.