Karpuz

Şiirin "Eşyalar"dan alındığı belirtilmiştir.

  • Dergi: Kaşgar
  • Sayı: 37-38. Sayı
  • Tarih: Ağustos 2004
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Rasim Karaca
  • Sayfa Numarası: 105
  • Anahtar Kelimeler: karpuz
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Şiirin "Eşyalar"dan alındığı belirtilmiştir.