Hattat Davud Bektaş'la Bir Sohbet

Röportajı yapanın Cevdet Karal olduğu belirtilmiştir. Yazının sonunda not bulunmaktadır.

  • Dergi: Kaşgar
  • Sayı: 37-38. Sayı
  • Tarih: Ağustos 2004
  • Türü: Röportaj
  • Yazar: Belirtilmemiş
  • Sayfa Numarası: 109
  • Anahtar Kelimeler: sanat, hat, davud bektaş
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Röportajı yapanın Cevdet Karal olduğu belirtilmiştir. Yazının sonunda not bulunmaktadır.