Belîğ'in Gül-i Sadberg'i

Gül-i Sadberg'in orijinal nüshalarına da yer verilmiştir.