Osmanlı Bilgeliğinin Temelleri Üzerine Kısa Bir Deneme