İslam Dünyası

Kahirede ki Amr İbnü'l-As camisinde bir Cuma namazı ifadesi ile bir resim yer almaktadır.