Müslümanlık Mani-i Terakki Değil, Zamin-i Terakkidir