Kadının Hukuk ve Vezaifine Dair: Musa Carullah Efendi'nin Bolşeviklerce Muceb-i Tevkifi Olan Kitaptan