Namazla Diriliş Paneli'nden Notlar…

Bir çizime yer verilmektedir.