Dergah Yayınları: Mehmet Erdoğan, İkindi Vezninde Gelişler