İşgale Uğrayan Zamanımıza Yeniden El Koyma Çağrısı

Konuyla ilgili cami görseli bulunmaktadır.