Türk Müziği ve Mozart

Bu alıntının kaynağı 06.06.2001; www.historicalsense.com/Arhive/Mozart3.htm

  • Dergi: Kardelen
  • Sayı: 53. Sayı
  • Tarih: Temmuz-Eylül 2007
  • Türü: Alıntı
  • Yazar: M. Ümit Ertong
  • Sayfa Numarası: 7
  • Anahtar Kelimeler: türk musikisi, mozart
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Bu alıntının kaynağı 06.06.2001; www.historicalsense.com/Arhive/Mozart3.htm