Demokrasi, Laiklik ve Anayasa Tartışmaları Çevresinde