Afganistan Hizb-i İslâmî Lideri Gülbeddin Hikmetyâr'ın Basın Toplantısı

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.