Sömürgeci Tavrın ve Mr. Malthus'un Dünü ve Bugünü

Yazıda karikatür bulunmaktadır.