Hüsameddin Yıldırım Hoca: "Kavramları Kendi Usulleriyle Anlamalıyız"

Yazıda, Hüsameddin Yıldırım'ın fotoğraflarına yer verilmiştir.

  • Dergi: Değişim
  • Sayı: 40. Sayı
  • Tarih: Ocak 1997
  • Türü: şöyleşi
  • Yazar: Belirtilmemiş
  • Sayfa Numarası: 35
  • Anahtar Kelimeler: şeriat, kavram
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazıda, Hüsameddin Yıldırım'ın fotoğraflarına yer verilmiştir.