İşkenceciler, müslüman kadın ve maskeli Zaman Gazetesi'

Yazı Yeni Yeryüzü Dergisi'nin 14. sayısından alıntılanmıştır.