DİB'in Dinî Düşüncenin Gelişmesi ve Dinî Hayatın Şekillenmesindeki Rolü