Gülsuyu Kokan Hile

Metinde metnin yazarının fotoğrafı bulunmaktadır.