Baba ve Oğul

Kaynak olarak Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikâsı, s. 166 verilmiştir. Alıntıda geçen kelimeler için Lügatçe verilmiştir. Metnin Osmanlıcası ayrı sayfada verilmiştir.

  • Dergi: Genç Yaklaşım-Genç Yorum
  • Sayı: 114. Sayı
  • Tarih: Şubat 2014
  • Türü: Alıntı
  • Yazar: Bediüzzaman Said Nursi
  • Sayfa Numarası: 34
  • Anahtar Kelimeler: anne, baba, çocuk, oğul
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Kaynak olarak Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lâhikâsı, s. 166 verilmiştir. Alıntıda geçen kelimeler için Lügatçe verilmiştir. Metnin Osmanlıcası ayrı sayfada verilmiştir.