Bestami Yazgan: Dergiler Sanat Tepelerinde Yakılan Bir Çoban Ateşidir

Röportaj yapılan Bestami Yazgan'ın fotoğrafı onu tanıtan kısa bir metin ile birlikte verilmiştir.