Hacc Konferansı, Suudiler ve Marmara İlahiyat Fakültesi