İman

Yazının 'İzahat' kısmından önce "Bu kısmı, müslüman çocukları ezberlemelidir" notu bulunmaktadır.

  • Dergi: Ehli Sünnet
  • Sayı: 1. Cilt 5. Sayı
  • Tarih: 1 Ağustos 1947
  • Türü: Makale
  • Yazar: Ehli Sünnet
  • Sayfa Numarası: 1
  • Anahtar Kelimeler: iman, kitap, suhuf
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazının 'İzahat' kısmından önce "Bu kısmı, müslüman çocukları ezberlemelidir" notu bulunmaktadır.