İlahi Vahye Müstenit Yönetimler, Halkın Hakimiyet Esasını Teşkil Edebilirler