Endülüs Sultanının Annesi

Yazıda "Tarık Bin Ziyyad"ın sözüne yer verilmektedir.