Uydurma Dil Meselesi (Ne diyorlar, Ne diyoruz.)

Yazının başında "Ehli Sünnet" imzası ile "İktibaslar" başlığı altında yazının alıntılandığı belirtilmektedir. Yazının sonunda "Devamı gelecek sayıda" notu bulunmaktadır.