Medeniyeti İstemek, İnsaniyeti İstemektir

Kaynak olarak Divan-ı Harb-i Örfi, s. 55 verilmiştir. Alıntıda geçen kelimleler için "Lügatçe" verilmiştir.