Kâinat Kitabının Sema Sayfasını Okumak

Kaynak olarak Şualar, Yedinci Şua, s. 98 ve Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, s. 468 verilmiştir. Alıntıda geçen kelimeler için "Lügatçe" verilmiştir.