Sünnet-i Seniyye Düsturlarının Yerini Başka Felsefi Meseleler Tutamaz

Alıntıda geçen kelimeler için "Lugatçe" verilmiştir. Said Nursi görseli bulunmaktadır.