Foto Yorum

Erhan Akkaya'ya ait fotoğraf ile birlikte okuyuculardan gelen on farklı fotoğraf bulunmaktadır.

  • Dergi: Genç Yaklaşım/ Genç Yorum
  • Sayı: 126. Sayı
  • Tarih: Şubat 2015
  • Türü: Fotoğraf
  • Yazar: Erhan Akkaya
  • Sayfa Numarası: 36
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Erhan Akkaya'ya ait fotoğraf ile birlikte okuyuculardan gelen on farklı fotoğraf bulunmaktadır.