Afganlı Mücahidin Zevcesine Mektubu

El Cihad dergisinden tercüme edilmiştir.

  • Dergi: Mektup
  • Sayı: 24. Sayı
  • Tarih: Ocak 1987
  • Türü: Mektup
  • Yazar: Sayfrahman
  • Sayfa Numarası: 0
  • Yazı Hakkında Notlar:
    El Cihad dergisinden tercüme edilmiştir.