İstanbul'un Fethi

Allah kelimesi, camii ve gül çizimler yer almaktadır. E.Ş.'ye ait Şimdi isimli bir dörtlük bulunmaktadır.

  • Dergi: Mektup
  • Sayı: 65. Sayı
  • Tarih: Haziran 1990
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Nurhan Ustabaşı
  • Sayfa Numarası: 4
  • Anahtar Kelimeler: fatih, fetih, 29 mayıs
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Allah kelimesi, camii ve gül çizimler yer almaktadır. E.Ş.'ye ait Şimdi isimli bir dörtlük bulunmaktadır.