15-16 Sene Evvel Yazılmış Eserlerimden Mukaddime yahud Ulum-ı neye Tedvin Olunup Her Birine Mahsus Bir İsim Takılmıştır.