Seyyahlar ve Seyahatnameler

Metnin bir kısmı 7'de, bir kısmı da 16'da neşredilmiştir.